JURAJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Data publikacji:
17 Listopad 2021
Odsłuchaj tekst

 

 

 

JURAJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH

 

Wychodząc naprzeciw światowym trendom oraz rosnącej popularności działań mających na celu podnoszenie jakości produktów i usług turystycznych Związek Gmin Jurajskich przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi realizuje projekt pt. „Wdrożenie jurajskiego systemu certyfikacji produktów i usług turystycznych jako głównego czynnika profesjonalizacji kadr turystycznych oraz podnoszenia jakości usług”. Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Projekt jest bezpośrednio powiązany ze zrealizowaną w 2019 r. Strategią rozwoju terytorialnej marki turystycznej „Jura Krakowsko-Częstochowska” wraz z systemem identyfikacji wizualnej marki, w której wskazano na potrzebę wdrożenia zintegrowanego podejścia do wysokiej jakości produktów i usług turystycznych w województwie małopolskim i śląskim.

 

Celem projektu jest podnoszenie jakości produktów i usług turystycznych poprzez wprowadzenie systemu certyfikacji, premiującej najlepsze z nich. Zcertyfikowane produkty i usługi zostaną oznakowane specjalnym logo i będą promowane zarówno w mediach elektronicznych, jak i za pomocą narzędzi tradycyjnych.

 

Realizacja projektu zakłada następujące działania:

  • Opracowanie Programu operacyjnego wdrożenia Jurajskiego Systemu Certyfikacji Produktów i Usług Turystycznych, który będzie stanowił swego rodzaju manual dla członków Zespołu Certyfikującego oraz dla właścicieli obiektów i producentów produktów. Program obejmuje m.in. następujące elementy: diagnozę strategiczną elementów systemu, ogólne zasady certyfikacji, Regulamin Certyfikacji, główne grupy interesariuszy, kryteriów certyfikacji w poszczególnych kategoriach, koszyk korzyści dla poszczególnych interesariuszy systemu.
  • Przeprowadzenie pilotażowej certyfikacji 15 obiektów i produktów z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej w następujących kategoriach: usługi noclegowe, usługi gastronomiczne, atrakcje turystyczne, produkty rzemieślnicze i spożywcze. Certyfikacja zostanie przeprowadzona przez Komisję Certyfikacyjną w oparciu o Regulamin oraz kryteria oceny przygotowane odrębnie dla każdej kategorii.  
  • Promocję systemu w mediach elektronicznych na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także promocja pierwszych obiektów i produktów, które otrzymają Jurajski Certyfikat Jakości. Kampania promocyjna ma na celu przede wszystkim zaprezentowanie nowego pomysłu podnoszenie jakości na Jurze. Jest także adresowana do turystów, aby zapoznać ich z obiektami i produktami, które poddane zostały certyfikacji.
  • Seminarium podsumowujące realizację projektu podczas którego zaprezentowane zostaną efekty realizacji projektu: dokumenty umożliwiające przeprowadzenie certyfikacji, a przede wszystkich pierwsze zcertyfikowane produkty i usługi z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Zgłoszenia do certyfikacji przyjmowane są w oparciu o regulamin i kryteria certyfikacji w 4 kategoriach: usługi noclegowe, usługi gastronomiczne, atrakcje turystyczne, produkty rzemieślnicze i spożywcze. Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania w załączeniu oraz pod linkiem: https://www.jura.info.pl/aktualnosci/201

 

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać z dopiskiem CERTYFIKACJA na adres mailowy: info@jura.info.pl do dnia 30 listopada 2021 roku.

 

Konferencja on-line podsumowująca projekt i przedstawiająca zdobywców Jurajskiego Certyfikatu Jakości w edycji 2021 odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 roku. Już dziś zapraszamy!

 

 

#jurajskicertyfikatjakosci #zwiazekgminjurajskich #jura #jurakrakowskoczestochowska #slaskie #malopolskie

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  31
Pliki do pobrania
JURA - Informacja o projekcie
JURA - Kryteria certyfikacji
JURA - Regulamin certyfikacji
JURA - Wniosek zgłoszeniowy atrakcje
JURA - Wniosek zgłoszeniowy gastronomia